İlk Çalışmalar Kavaklar Soyutlananlar Dönüşüm Ödüllü Baskıresimler
Biyografi Ödüller Üyesi Olduğu Dernekler Seçilmiş Juri Üyelikleri
Kişisel Yurtdışı Yurtiçi Yarışmalı
Yayımlanmış Yazılar Kitap ve Kitap içi Bölüm Yazarlığı Editörlükler Söyleşiler Hakkında Kişisel Sergi Katalogları Radyo ve TV Programları
Geri Dön

Yayımlanmış Yazılar

 Artist 2005 / 15. Tüyap İstanbul Sanat Fuarı
“Koleksiyoner Kurum Onur Ödülü” Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne verilmiştir.

ANADOLU’DA İLK GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ

Prof. Atilla Atar

Güzel Sanatlar eğitimi, bireye sanatın insan yaşamındaki yerini algılamasını ve önemini kavratmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda hazırlanmış programlarla, güzel sanatlar eğitimi, sanat dallarında uygulamalı çalışmalarla sanatsal yaratma olgusunu tanıtmaya yönelik bir eğitim sürecinde verilir. Lisans eğitimi sürecinde öğrenciler, çağdaş eğitimin gereği ulusal kültürün zenginlik ve değerlerini yadsımadan evrensel kültür değerleriyle donanarak, kendilerini çevreleyen kesin kural ve sınırlamalardan uzak ve özgürce yaratmanın tadına vararak, çağdaş teknolojiyi özümsemiş, çağdaş gelişmelere açık, insancıl, demokrat bir kişilik kazanarak yaşama hazırlanırlar.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1985 yılında üç büyük kentimiz dışında Anadolu’da açılan ilk güzel sanatlar eğitimi kurumu olmanın ötesinde birçok Anadolu kentinde güzel sanatlar fakültesi kurulmasına öncülük etti.

Fakültenin 20 yıl gibi kısa bir sürede çok hızlı bir yapılanmayla ülkemizin önde gelen sanat eğitimi kurumları arasında yer almasında; kendi kaynaklarını yaratan ve var olan potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren dinamik bir öğretim kadrosu ile yetkin bir teknisyen kadrosunun önemli payı var. Fakültede öğretim elemanı, öğrenci ve teknisyen üçlüsünün çağdaş teknolojiyle donatılmış atölye, laboratuvar ve dersliklerdeki uyumlu birlikteliği, öğretim elemanlarının sanatsal çalışmalarını aynı ortamda gerçekleştirmesiyle sürmektedir. Usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrencilere tavır, davranış oluşturma, eğitim-öğretimin amacına ulaşmasında çok önemli bir etkendir. Fakülte, kuruluşundan başlayarak oluşturulan bu uygulamayla, yeni atılımlara aday bir yapılanmayı sürekli kılarak dinamik ve devingen bir sanat eğitimi olma özelliğini sürdürürken, dünyadaki gelişmeler ve sanat eğitimi sistemlerini de ilgi alanında tutma çabasında oldu. Kurulan iyi ilişkiler, diyalog ve ikili anlaşmalar sonucu, ABD’de San Diégo Stat Üniversitesi, Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi, Almanya-Münster Sanat Akademisi ile Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu, Hildesheim Güzel Sanatlar Fakültesi, Belçika-Gent Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hannover, Lamspringe Uluslararası Quensen Baskı Atölyesi ile ortak etkinlikler, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi programları başarı ile uygulanmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kısa geçmişindeki en önemli girişimlerinden biri de Türkiye’de üniversite bünyesinde kurulan ve ilk olma ayrıcalığına sahip “Palet Sanat Galerisi” ‘nin Eskişehir merkezinde faaliyete geçerek Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin kurulması sürecini başlatmasıdır. Galeri, 1987 yılından başlayarak aralıksız 10 yıl süreyle Türk sanatına önemli katkılarda bulunmuş resim, heykel sanatçılarının yapıtlarının sergilenmesinin yanı sıra söyleşiler yapmak, onların görüşlerini sanatseverlerle paylaşmasını sağlamak gibi işlevleri de üstlendi. Eserlerin taşınması, afiş, davetiye, kokteyl ve ağırlama karşılığında sanatçının bir yapıtı üniversite koleksiyonuna bağış olarak alındı. Sergileme süreci, Palet Sanat Galerisi’nin kapanmasında sonra da Yunus Emre yerleşkesindeki Kütüphane Sergi Salonları’nda devam etti. Yaklaşık 18 yılda oluşan üniversite koleksiyonu, sanatçıların bağışları, satın almalar ve merhum Bilge KARASU’nun sağlığında bağışladığı özel koleksiyonu ile zenginleşti. Bu birikim, zaman zaman Eskişehir’de ve birkaç kentte sergilenmenin dışında fakülte belgeliğinde yıllarca bekledi.

Üniversite koleksiyonundan seçilen yapıtlarla Çağdaş Sanatlar Müzesi fikri oluştuğunda; Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN’in rektörlüğü döneminde ileride müze olması için yıktırmadığı, yapıldığı dönemde askeri kışla ve talimgah olarak kullanılan eski yapı, Rektör Prof. Dr. Engin ATAÇ tarafından korunması gerekli “Kültür Varlığı” olarak tescillendirildi ve restore ettirildi. Birinci Ulusal Mimarlık
Dönemi örneklerinden olan müze binası, müze için gerekli tüm donanıma sahip. Her biri 110 metrekarelik üç sergi salonu, belgelikler, yönetim bölümüyle Yunus Emre yerleşkesi merkezinde tarihsel bir mekan.

Müze, açıldığı 2001 yılından bu yana koleksiyonunun bölüm bölüm sergilenmesinin yanı sıra, T.C. Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İş Bankası ve Quensen Büyük Boy Litografi Koleksiyonuna da ev sahipliği yaptı. 46’sı yabancı 180 sanatçının toplam 316 yapıtının bulunduğu müzenin yayın, tanıtım, belgelik oluşturma, araştırma çalışmaları, koleksiyon oluşumundan itibaren Prof. Atilla ATAR’ın sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması düşüncesinin sahibi dönemi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN’in Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu kurucu müdürlüğüne atadığı Doç. Dr. Engin ATAÇ, altyapı, donanımı ve öğretim kadrosunu oluşturmayı ve yeni bölümler kurmayı, yüksekokulun fakülte olmasından sonraki dekanlığı döneminde de sürdürdü. Prof. Dr. Engin ATAÇ, fakülteye olan ilgi ve desteğini rektörlüğü döneminde hiç eksik etmediği gibi Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Dekan Prof. Atilla ATAR’ da, kuruluşundan bugüne her kademe ve aşamasında görev yaptığı fakülştenin misyonunu geliştirerek sürdürmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kısa geçmişine sığdırdığı ilkler, başarılar, yenilikler ve kazanımların sanat çevrelerinde de izleniyor ve değerlendiriliyor olmasının bir göstergesi de aldığı kurumsal ödüllerdir. Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV), Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ; “Kısa sürede büyük gelişme sağlayarak ülkemizin güzel sanatlar alanında önde gelen eğitim kurumlarından biri haline gelmesi, öğrenci-öğretici-teknisyen üçgenini başarıyla oluşturup fakültenin tam zamanlı öğretim-üretimde olması, mezunlarının piyasada aranılır hale gelmesi, bulunduğu kent dokusuyla uyuşum içinde toplumda plastik sanatlara duyarlılığın arttırılması yönündeki etkinlikleri, oluşturmaya başladıkları koleksiyonu kısa sürede büyüterek Türkiye’nin önde gelen çağdaş ressam ve heykeltraşlarının yapıtlarından oluşan bir çağdaş sanatlar müzesini oluşturarak halka açması, üç büyük kentin yanı sıra Anadolu kentlerindeki yeni üniversitelerde de sanat öğretiminde iddialı ve başarılı olunabileceğini kanıtlaması” gerekçesiyle “2004 Yılı Kurumsal Onur Ödülü” ne layık görüldü.

ART-İST 2005 - 15. İstanbul Sanat Fuarı Kapsamında, Koleksiyoner Kurum Onur Ödülü’nün Türk Plastik Sanatları’na değerli katkıları nedeniyle bu yıl Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne verilmesinin kararlaştırılması, dolayısıyla bir sanat eğitimi kurumunun müze oluşturma çabalarının da değerlendirilmesi anlamını taşıyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Yönetimi’ne bu duyarlı tavırlarından ötürü şahsım ve fakültem adına teşekkür ederim.

TÜYAP 15. İstanbul Sanat Fuarı / 15 th İstanbul Art Fair ARTİST 2005 Kataloğu.