İlk Çalışmalar Kavaklar Soyutlananlar Dönüşüm Ödüllü Baskıresimler
Biyografi Ödüller Üyesi Olduğu Dernekler Seçilmiş Juri Üyelikleri
Kişisel Yurtdışı Yurtiçi Yarışmalı
Yayımlanmış Yazılar Kitap ve Kitap içi Bölüm Yazarlığı Editörlükler Söyleşiler Hakkında Kişisel Sergi Katalogları Radyo ve TV Programları
Geri Dön

Yayımlanmış Yazılar

 İLK ETKİNLİK ANADOLU'DA

Prof. Atilla ATAR
Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü


T.C. Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği ile Almanya-Münster Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, iki ülke arasında kültürel ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak, işbirliğini başlatarak dostluk bağlarını kurmak ve sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumları arasında sanatsal etkinlikleri geliştirmek ve sanat eğitimi sistemlerini tanıtmak amacı ile bir proje hazırladılar. Bu projenin Türkiye'deki ilk aşaması 14-30 Ekim 1999 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Almanya Münster Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Prof. Rolf ESCHER ile Dipl. Designer Knut WILLICH'in aktif katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinliğin ilk bölümü, 93 yapıttan oluşan ve 14.10.1999 tarihinde açılan bir baskıresim sergisi ile başladı. Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi sergi salonlarında düzenlenen sergi, birbirinden ünlü sanatçının yapıtlarından özenle seçilmiş. Prof. Rolf ESCHER'in çoğunluğu siyah-beyaz 30 adet gravür ve litografisi, Wolfgang TROSCHKE'nın 31 adet siyah-beyaz ve renkli gravür, serigrafi ve litografisi ile Dipl. Designer Knut WILLICH'in denetimindeki "Münster Limited" de baskılarını gerçekleştiren 22 sanatçının serigrafileri "Gerçekle Soyutlama Arasında" başlıklı bir sunuşla sergilendi.
Rolf ESCHER'in baskıresimleri, bir olayı veya bir durumu betimlemiyor. Anlık görüntü yerine eskizle, etüdle başlayan, baskıda kompozisyonun sınırlarını aşarak izleyicinin hayal dünyasında süregelen bir öykünün resmi. Resimlerin iç mekanına yerleştirdiği günlük yaşantımızın nesneleri, izleyicide merak uyandıran gizem dolu anlamlar yükleniyor. Sanatçının baskıresimlerindeki teknik yetkinliği de olağanüstü.

Wolfgang TROSCHKE'nın çalışmaları, izleyeni gerçeklik üzerine düşünmeye zorlayan, gerçekliğin bütün biçimlerini duyularla kavranır kılan kurgusuz resimler. Sanatçı, resimleriyle adeta görme biçimlerini belirliyor. Görme biçimini belirlerken de onun koşullarının arayışına giriyor. Bu arayışta, duygular da us ve düşünceye koşut olarak yerini alıyor.

"Atelier Limited", 1989'da Münster/Vestfalya'da yüksek kaliteli özgün baskıya olan ilgi ve talebin artması sonucu kurulmuş. En gelişmiş baskı teknikleriyle sanatsal anlatım gücünü bir araya getiren yapıtların basıldığı Atelier Limited'de çalışan Robert Bary, Elsworth Kelly, Jessica Stockholder, James Erwine, Susanne Hegmann, Peter Reuter, Eugenia Gortchakova, Karl Bohrmann, Galli, Sir Norman Foster, Edgar Hosfschen, Theo Kujipers, Ben Willkens, Josef P Kleihues, Matta Mullican, Ayşe Erkmen, Peter Wilson, Claes Oldenburg, Per Kirkeby, Ilya
Kabakov, Thomas Huber, Marcus Löwald'ın toplam 32 adet baskıresmi sergilendi. Biri dışında bütün baskıresimler, sanatçıların anlatım dillerine uygun farklı serigrafi yöntemleriyle gerçekleştirilmiş.

Etkinliğin ikinci bölümünü oluşturan " Atölye Çalışması" (Workshop) ve Konferans, Güzel Sanatlar Fakültesi baskıresim atölyelerinde gerçekleştirildi. Rolf ESCHER, kendi sanatını anlatan video bant, saydam gösterisi ile görselleştirdiği konferansının ardından öğrencilerle gravür, Knut WILLICH' de sergilenen serigrafileri teknik yönüyle değerlendirdikten sonra serigrafi çalışmasına başladılar. Üç gün süren ve fakülte öğrencilerinin de katıldığı "Atölye Çalışmaları", coşkulu, sıcak bir ortamda yapıldı. Çalışmalar değerlendirildikten sonra atölyelerde sergilendi. Prof. Rolf ESCHER ve Knut WILLICH'in etkinlik sonunda, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde konuk sanatçı olarak bulunmaktan, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin donanımlı atölyelerinde öğrencilerin büyük istek ve coşku ile yaptıkları çalışmalarından duydukları memnuniyeti özellikle belirtmeleri, öğrencileri yüreklendirdi.

Projenin ikinci aşaması, bu kez Almanya Münster'de, Türkiye'den gidecek sanatçı-öğretim üyelerinin düzenleyecekleri sergi, konferans vb. etkinliklerle sürdürülecek. Ayrıca, öğretim kurumları arasında belli sürelerle öğretim elemanı, öğrenci değeşimi de yapılabilecek.
Sıkı dostluk bağlarının kurulduğu böylesi etkinliklerin karşılıklı sürmesi dileğiyle, sanatçı konuklarımız prof. Rolf ESCHER ile Dipl.Designer Knut WILLICH'e ,T.C.Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Prof. Dr. Halil AKDENİZ'e, maddi, manevi katkıları ile bizi her zaman destekleyen Rektör Prof. Dr. Engin ATAÇ'a ve tüm ilgililere sonsuz teşekkürler.

SANAT ÇEVRESİ Sayfa: 10,11 ARALIK 1999 Sayı : 254