İlk Çalışmalar Kavaklar Soyutlananlar Dönüşüm Ödüllü Baskıresimler
Biyografi Ödüller Üyesi Olduğu Dernekler Seçilmiş Juri Üyelikleri
Kişisel Yurtdışı Yurtiçi Yarışmalı
Yayımlanmış Yazılar Kitap ve Kitap içi Bölüm Yazarlığı Editörlükler Söyleşiler Hakkında Kişisel Sergi Katalogları Radyo ve TV Programları
Geri Dön

Yayımlanmış Yazılar

 Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki "Türkiye'de Baskıresme Bakmak" sergisinde 131 sanatçının yapıtları yer alıyor.

Ustalardan Genş Kuşağa

Prof. Hayri Esmer'in küratörlüğünde düzenlenen sergi, Aliye Berger, Turgut Zaim, Sabri Berkel, Süleyman Saim Tekcan, Mustafa Pilevneli gibi ustalarla genç kuşaktan sanatçıların baskıresimlerini bir araya getiriyor.

ATİLLA ATAR


Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (AÜGSF) Baskı Sanatları Bölümü'nün düzenlediği "Türkiye'de Baskıresme Bakmak" başlıklı sergi, Türk baskıresminin özellikle 60'lı yıllardan bugüne geçirdiği evrelerin bir özeti niteliğinde.

Özgün baskıresim, kalıbının hazırlanmasından basımına kadar geçen evreleriyle sanatsal bir yaratma eylemidir. Bu eylemde, teknik yetkinlikle resmin sorunlarının irdelendiği deneysellik de devreye girer.

İlkler ve dönüm noktası

Dünya sanat ortamında oldukça ilgi gören, ülkemizde de 1980'den sonraki ekonomik ve kültürel değişimlerin etkisiyle sanat piyasalarında kendini kabul ettiren, alınıp satılan, adına yarışmalar düzenlenen baskıresmin nitelik ve nicelik olarak geliştiğine tanık oluyoruz.

Baskıresmin ülkemizde ilk kez uygulanışı, Cayol kardeşlerin İstanbul'da litografi atölyesini kurduğu 1831 yılına tarihlense de, sanat eğitimi programı içerisinde yer alması Sanayi-i Nefise'de başlar. Léopold Lévy'nin bu okulda göreve başladığı ve baskıresim atölyelerini kurduğu 1937 yılından sonraki dönemlerde sanatçıların zaman zaman baskıresim çalıştıklarını biliyoruz. Mustafa Aslıer'in 60'lı yılların başında Tatbiki'de kurduğu atölyelerde öğrenciler ve bazı sanatçılar baskıresim çalıştılar. O dönemde salt baskıresim çalışan sanatçıların sayısı yok denecek kadar az iken, 80'li yılların başları Türk baskıresminde bir dönüm noktası olarak gösterilir.

Lévy'den bugüne

Ulusal, uluslararası baskıresim bienalleri-yarışmaları düzenlenmesi, ülkemizde ilk kez bir baskıresim müzesi olan İMOGA'nın kurulması, baskıresim sanatçılarının Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği'ni kurması, baskıresmin ülkemizde de giderek kabul görmesi anlamında çok olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilir.

Léopold Lévy'den bugüne çağdaş Türk Resminin ve baskıresminin duayenlerinden genç kuşağa kadar uzanan yelpazede yer alan sanatçıların eserlerini bir araya getiren "Türkiye'de Baskıresme Bakmak" başlıklı baskıresim sergisi, ülkemizde bugüne dek düzenlenen etkinlik belki de.

Küratörlüğünü AÜGSF Baskı Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Hayri Esmer'in yaptığı sergide eserler, "Paylaştığın senindir, sakladığın değil !" özdeyişinden hareketle sanatçılardan, müzelerden, koleksiyonerlerden toplanarak Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi ile Kütüphane Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Serginin bu denli zengin olmasında, İMOGA, Tem Sanat Galerisi, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Mustafa Pilevneli koleksiyonlarından verilen baskıresimlerin çok önemli payı var. Aliye Berger, Turgut Zaim, Fahrel Nisa Zeid, Ercüment Kalmık, Sabri Berkel, Muammer Bakır, Mustafa Aslıer, Adnan Turani, Burhan Doğançay, Mürşide İçmeli, Gündüz Gölönü, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Mustafa Pilevneli, Ali İsmail Türemen, Ergin İnan, Hayati Misman, Fevzi Karakoç, Gören Bulut, Atilla Atar, Hasan Pekmezci, Aydın Ayan, Güler A, Sema Boyancı, Fatih Mika, Mehmet Koyunoğlu, Sema Ilgaz Temel, Hayri Esmer, Yusuf Ziya Aygen gibi duayenlerden genç kuşağa uzanan 131 sanatçının baskıresimlerinin yer aldığı sergi 15 Şubata kadar izlenebilir.

CUMHURİYET, 4 ŞUBAT 2012